درباره فروشگاه اینترنتی انتشارات امام علی بن ابیطالب (ع)

فروشگاه اینترنتی انتشارات امام علی بن ابیطالب (ع)

صاحب امتیاز: مسعود مکارم

عرضه مستقیم کتب و محتوای تولیدی انتشارات امام علی بن ابیطالب (ع) بر بستر وب برای کم کردن قیمت تمام شده کالا و ارائه تخفیف های مناسبتی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی.