انتشارات امام امیرالمومنین (ع)
بانوی بهشتی در عرصه های حضور

نوع جلد : رقعی

زبان : عربی

تعداد صفحات : 384

نوبت و تاریخ چاپ : 2

شابک : ش9789645331656

بانوی بهشتی در عرصه های حضور

سعید داودی

100000

اهداف قیام حسینی

نوع جلد : رقعی

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 119

نوبت و تاریخ چاپ : 5

شابک : 9789645330840

اهداف قیام حسینی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

40000

رهبر آزادگان حسین علیه السلام

نوع جلد : جیبی

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 104

نوبت و تاریخ چاپ : 14

شابک : 9789646275184

رهبر آزادگان حسین علیه السلام

محمود حکیمی

15000

زندگانی زینب کبری سلام الله علیها یا قهرمان زنان جهان

نوع جلد : جیبی

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 120

نوبت و تاریخ چاپ : 10

شابک : 9789646275192

زندگانی زینب کبری سلام الله علیها یا قهرمان زنان جهان

محمود حکیمی

7000

امام حسن مجتبی پرچمدار صلح و آزادی

نوع جلد : جیبی

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 152

نوبت و تاریخ چاپ : 11

شابک : 9789646275176

امام حسن مجتبی پرچمدار صلح و آزادی

مهدی پیشوایی

12000

عاشورا ریشه ها انگیزه ها رویداد ها و پیامدها

نوع جلد : وزیری

زبان : عربی

تعداد صفحات : 784

نوبت و تاریخ چاپ : 7

شابک : ش9789645330673

عاشورا ریشه ها انگیزه ها رویداد ها و پیامدها

سعید داودی و مهدی رستم نژاد

220000

عاشورا جذورها اهدافها حوادثها معطیاتها

نوع جلد : وزیری

زبان : عربی

تعداد صفحات : 550

نوبت و تاریخ چاپ : 1

شابک : 9789645331007

عاشورا جذورها اهدافها حوادثها معطیاتها

سعید داودی

70000